Retningsliner for tilgjengeleg nettinnhald

Vi ønskjer at alle besøkande på sidene våre skal kjenna seg velkomne, og at brukaropplevinga di når opp til dei forventningane du måtte ha. Vi arbeider stadig med å forbetra tilgangen og gjera nettstaden vår meir brukarvenleg, ved å følgja fleire standardar og retningsliner.

Tilgjengelegheitserklæring:

 

For å hjelpa oss med å gjera nettsida til ein god stad for alle, følgjer vi Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Dette er retningsliner som seier noko om korleis vi skal laga heimesidene våre. Formålet er å betra tilgjenge og gjera tilgangen til informasjon enklare for menneske med funksjonsnedsetjing. Det fører i sin tur til at nettsida blir meir brukarvenleg for alle besøkande.

 

Lenkje til vår tilgjengelegheitserklæring

 

Fortel oss kva du synest

Likar du heimesida vår? Har du forslag til noko vi kan gjera betre?

Vi set pris på tilbakemeldingar! 

Du er velkomen til å ta kontakt på

Søk

Språkvelger