Smittevern på biblioteket – innstramming

I perioden frå 7.– 23. november blir det fleire restriksjonar på bruken av Bjørnafjorden bibliotek, dette grunna øking i covid-19-smitte.

Det er berre ope for utlån og innlevering, alle andre tenester vert stengt i biblioteket.

Arrangementer er avlyst, leseal, sitteplassar, aviskrok og meirope er stengt. Bruk av pc og print/scan/kopi er ikkje mogeleg. Ein kan ikkje opphalde seg i biblioteket utanom ved utlån og innlvering av materiale.

 • Maks 20 personar i biblioteket på Os og 5 personar i Eikelandsosen samstundes.
 • Bruk munnbind dersom det ikkje er høve til å halde avstand på 2 meter.
 • Opphaldstid: maks 15 minutt
 • Ein frå husstanden skal levere eller låne materiale
 • Reserver gjerne materiale via nettstaden for kortast mogeleg opphaldstid.
 • Legitimasjonsplikt for alle som kjem utan lånekort.
 • Vi tar ikkje i mot betalingar av purregebyr.
 • Barnehagar, skule og institusjon kan bestille bokkasser. Bibliotekbesøk må vente, men ein kan bestille digital formidling med ein bibliotekar!

Alle som er innom biblioteket må registrere seg på skjema.

 

Opningstidar vert endra! Sjekk under våre biblitotek på nettstaden.

Du vert bortvist dersom du ikkje følger tiltaka.

 

Kva kan kan du gjere på biblioteket?

 • Det er lov å finne fram på bokhylla sjølv.
 • Du må låne og levere inn materiale på automatane for utlån, det blir ikkje høve til å låne eller levere i skranken.
 • Det blir ikkje høve til å opphalda seg i biblioteket, bare den tida det tar å levere og finne fram til det ein vil låne med seg heim (15min).
 • Levere materiale i raud kasse kvar dag kl 7-23 (berre på OS). Dessverre ikkje mogeleg i Eikelandsosen.

 


Kva er stengt?

 • Lesesalen på Os,
 • Møterom
 • Meirope bibliotek
 • Playstation,
 • PC’ar,
 • Print
 • Aviskrok
 • Leseplassar

 

Kva kan dei tilsette hjelpe deg med?

 • Finne materiale på hylla, du må sjølv ta det ut av hylla.
 • Lage nytt lånekort og pin-kode ved fremvising av legitimasjon.
 • Vise korleis du brukar automaten.
 • Reservere og forlenge frist på materiale du har lånt, ber likevel om at du loggar inn på nettstaden for dette.
   

Smittevern

 • Automatar for utlån og innlevering skal nyttast, personalet tar ikkje i mot bøker i skranken. Det vil seie at ein må ha med seg lånekortet sitt, og nytte pinkode. Dersom ein manglar pinkode eller kort, vil den tilsette i skranken hjelpe med å lage eit nytt kort eller pin-kode. Hugs å ta med legitimasjon.
 • Bruk handsprit når du besøker biblioteket. Dette vil vere tilgjengeleg fleire stader i biblioteket.
 • Hald avstand til medlånarar og tilsette i bibliotekrommet.
 • Følg gjeldande smittevernregler og oppmerkingar i bibliotekrommet.
 • Sjuke personar skal ikkje opphalde seg i biblioteket, dette gjeld tilsette og besøkande. Dersom tilsette er sjuke, vil tenesta bli vurdert stengt.
 • Biblioteket er merka med avstandstape, pleksiglass mellom tilsette og besøkande og plakatar med regler, rutinar og god hygiene er hengt opp.
 • Folkehelseinstituttet vurderer at risiko for indirekte smitte frå bøker er låg, og at tiltak som å vaske eller sette bøker i karantene ikkje er naudsynt. Derfor vil dei tilsette handtere materiale som normalt, og halde god handhygiene mellom kvar gong ein skal ta i bibliotekmateriale og før ein startar med ein annan oppgåve.

 

Hald deg heime om du er sjuk,
og vask hendene!

 

Følg med på nettstaden til Bjørnafjorden kommune og les smittevernveileder for bibliotek.

 

 

Søk

Språkvelger