bd116f7f-907f-4a63-b53f-41d5585a3749
Plikt : roman
Plikt : roman
Forfattar: Håheim, Marianne Clementine
Utgivingsår: 2021
Medietype Bok
Kategori: Skjønnlitteratur
Utgivar: Forlaget Oktober
ISBN: 9788249523283
Gi vurdering Gi vurdering Gi vurdering Gi vurdering Gi vurdering Gi vurdering Gi vurdering Gi vurdering Gi vurdering Gi vurdering
Beskriving:
Ein ung mann vel å flytte heim for å ta over garden då faren plutseleg døyr. Han gjer det ikkje fordi han vil, men fordi han synest han bør gjere det. Dessutan er det her han har vakse opp. Garden er eit fysisk prov på at han og familien hans har funnest. Mannen blir sauebonde, og han går i dei same arbeidskleda som far hans pla å bruke. Romanen skildrar det tette forholdet mellom dyra, naturen og bonden, alt det arbeidet som krevjast når ein driv ein gard i vår tid og det å høyre til i ein tradisjon. Det er òg ei forteljing om einsemd, ei einsemd som nesten er umogeleg å bere. Omtalen er utarbeidd av BS.

Tilgjengeleg hos:

Loading...

Søk

Språkvelger