461dfdb4-297f-4b30-8c40-2e956722cd05
So sa di : gamle ord og uttrykk frå Os
So sa di : gamle ord og uttrykk frå Os
Medietype: Bok
Kategori: Faglitteratur
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
Beskrivelse:
Mange stader kringom i landet ser ein at gamle bøyningsformer, ord og uttrykk må vika plassen for nye, og dei siste tiåra har dette gått fort. Skal det gamle målet dokumenterast, hastar det. Det er ikkje mange att som snakkar det gamle osmålet. Mange bygder har gjeve ut bøker om den lokale dialekten, mellom andre Fusa, og no er det Os sin tur. Ei slik bok har fyrst og fremst historisk og dokumentarisk verdi Osmålet endrar seg uavhengig av om det kjem ei slik bok eller ikkje, men det er å vona at mange likevel vil ha glede av å få kunnskap om korleis osmålet har vore, og framleis er for eit knippe osingar.

Tilgjengelighet

Loading...

Søk

Språkvelger