2d1455d3-e5a2-4eef-a063-110b7db42db2
Krig uten stat : hva har de nye krigene og middelalderkrigene til felles?
Krig uten stat : hva har de nye krigene og middelalderkrigene til felles?
Forfatter: Orning, Hans Jacob
Utgivelsesår: 2020
Medietype: Bok
Kategori: Faglitteratur
ISBN: 9788282655439
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
Beskrivelse:
Dagens og middelalderens kriger er åpenbart forskjellige på en rekke felter - fra ideologi og teknologi til globalisering og statsutvikling. Hvorfor da sammenlikne dem? Fordi vår oppfatning av krig, at kriger er noe som utkjempes mellom stater, at de har en klar begynnelse og slutt og kan kontrasteres til en tilstand av fred, har vært preget av hvordan krig er blitt utkjempet de siste 3-400 år i Vesten. Men de siste 30 år har de aller færreste kriger vært statskriger, og de unndrar seg de motsetningene vi setter opp mellom krig og fred, soldater og sivile, soldater og kriminelle. For å forstå disse «nye krigene» kan sammenlikningen med middelalderen være relevant - altså perioden før staten ble dominerende. I middelalderen var kriger vanskelig å avgrense fra fred, og selv om konger førte kriger, var dette noe i prinsippet hele overklassen hadde rett til. Krig foregikk mindre som store slag og felttog, og mer som feider, plyndring og forhandlinger. I en verden der krigen har endret karakter fra de klassiske krigene som preget Vesten fra Trettiårskrigen til den andre verdenskrig, er det viktig å finne fram til nye forståelser og perspektiver på krigføring
Krig har lenge vært definert som noe som utkjempes mellom stater, i en avgrenset periode, og som er en motsats til fred. Dette synet har vært farget av hvordan krig, i vestlig sammenheng, har blitt ført de siste tre til firehundre årene. Men i løpet av de siste tretti årene har dette bildet endret seg. Det har blitt vanskelig å stille opp de tradisjonelle motsetningsparene som krig og fred, soldat og sivil, og de færreste kriger i dag er statskriger. «Krig uten stat» beskriver situasjonen i Middelalderen- perioden før man fikk en tydelig statsstruktur. Voldsmonopolet var ikke definert og krigen tok mer form som feider og forhandling, enn regulære slag og felttog. Ved å peke på likhetstrekk med denne historiske perioden, kan det være med å bidra til å få en økt forståelse av krigføring i vår egen tid. Omtalen er utarbeidet av BS.

Tilgjengelighet

Loading...

Resultatliste

Resultatliste

f110bd6c-3467-4fd4-91b0-316d55f1d54f
Forfatter: Høiback, Harald
cc2118b6-5019-4576-862b-7dc8f872ff03
Forfatter: Nordberg, Nils Håkon
963e81d6-08da-4ef7-9586-7f97d5071aeb
41222ced-8ce7-43b1-b11c-00bf80d3c63f
14c91302-2e4c-4410-92c3-5c4575b6e192
Forfatter: Verne, Jules
7b3b50cb-a78a-4d57-8056-d64e611efed7
c88a03d4-ab2c-47bb-95ed-2d13273caeb6
Forfatter: Machiavelli, Niccolò di Bernardo dei
1b2805ad-1729-481f-8b3c-133be1506e50
Forfatter: Bergström, Gunilla
081eede9-0d20-4d53-becf-ff8dfe274a52
Forfatter: Lander, Leena
c719c0c7-d959-438e-bf33-baa292b5fcc4
Forfatter: Maarouf, Mazen
691c3e3d-ed18-4207-bccf-15aa1b9af4ea
Forfatter: Skjønsberg, Harald
0df3b541-7412-427c-a3b6-3b13905081cf
Forfatter: Bogen, Øystein
26f18e35-1af1-4d66-bd1d-0b3adb8dd2a9
Forfatter: Sørum, Steffen R.M.
70bbefdb-d7ff-48e2-be8e-214b6f96713c
Forfatter: Wallace, Lewis
c953d1f5-531f-491c-8eb1-59d386815e94
Forfatter: Dahl, Tor Edvin
97d18906-5ec4-44b0-a71a-78bbe1aeac32
Forfatter: Marsden, John
61dfa257-4340-47d7-b5b5-c62de1a9aca6
Forfatter: Teller, Janne
5bb0aac0-b840-461c-8c28-4a740cbed834
Forfatter: Marsden, John
43c86424-7370-42f8-b6f9-c00f7553cce2
Forfatter: Marsden, John
e1f62282-0048-486f-81f0-c7d237bbd914
Forfatter: Marsden, John

Søk

Språkvelger