204f15f4-b1b8-4561-975c-208de358b060
Wehrmacht i Norge : på vakt i krigens skjebnesone
Wehrmacht i Norge : på vakt i krigens skjebnesone
Forfattar: Sæveraas, Torgeir E.
Utgivingsår: 2021
Medietype Bok
Kategori: Faglitteratur
Utgivar: Pax forlag A/S
ISBN: 9788253042572
Gi vurdering Gi vurdering Gi vurdering Gi vurdering Gi vurdering Gi vurdering Gi vurdering Gi vurdering Gi vurdering Gi vurdering
Beskriving:
I løpet den fem år lange okkupasjonen var 350 000 tyske soldater utstasjonert i Norge. Til tider utgjorde de omtrent en femtedel av den totale befolkningen i landet, og både i by og bygd kjente man på deres nærvær. Men selv om Wehrmacht-soldatene satte ugjenkallelige spor i lokalbefolkningen, finnes det ingen helhetlig nedtegnelse om deres historie. Gjennom et stort omfang offisielle dokumenter, kildemateriale og soldatenes personlige korrespondanse, setter forfatter og historiker Torgeir E. Sæveraas sammen en mer fullstendig beretning om soldatene innrullet i den tyske vernemakten. Leseren får med dette et unikt innblikk i tankene til unge menn utstasjonert i et annet land, deres savn etter kjente og kjære, men også oppfatninger om plikten til å bidra til seier for Hitler. Boken gir også nye perspektiver på det okkuperte Norge, og avtrykkene de tyske soldatene etterlot seg. Omtalen er utarbeidet av BS.

Tilgjengeleg hos:

Loading...

Søk

Språkvelger