15eda0f4-96c4-4150-9be6-13828dd072d4
Motvekt : fakta om klima
Motvekt : fakta om klima
Forfatter: Wrightstone, Gregory
Utgivelsesår: 2020
Medietype: Bok
Kategori: Faglitteratur
ISBN: 9788281402591
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
Beskrivelse:
I tre tiår har det vært presentert som en vedtatt sannhet at menneskeskapte klimaendringer vil føre til apokalypse dersom vi ikke går radikalt til verks og snur utviklingen. Synspunktet reflekteres i så vel nasjonal lovgivning og folkerettslige avtaler, som i mediene og det offentlige ordskiftet. Fra sitt ståsted forteller Gregory Wrightstone en annen historie. Punkt for punkt gjennomgås det etablerte narrativ og de oppleste og vedtatte sannheter, og det avtegner seg på et faktabasert og dokumentert grunnlag en verden og en virkelighet som står i kontrast til det som daglig kommuniseres som fakta og sannheter. Gregory Wrightstone har arbeidet vitenskapelig med ulike geologiske prosesser i mer enn 35 år. I denne boken legger han frem seksti fakta som dels tilbakeviser og dels korrigerer den etablerte klimaforskningen. Wrightstone imøtegår påstander med fakta, og usikre klimamodeller om fremtiden med historiske data om fortiden. I motsetning til det politikerne og mediene forteller, presenterer Wrightstone fakta som viser at et varmere klima gir økt matvareproduksjon, økt fuktighet i jordsmonnet, en grønnere klode og større velstand for flere, samtidig som tilfellene av tørke, skogbranner, hetebølger, ekstremvær og temperatur-relaterte dødsfall har avtatt. Wrightstone benekter ikke at det finnes global oppvarming og drivhuseffekter. Han benekter heller ikke at en del av denne oppvarmingen skyldes menneskets aktivitet. Men han avviser at vi er på vei mot katastrofen. For ham er kanskje debattklimaet et større problem enn klimaendringene

Tilgjengelighet

Loading...

Resultatliste

Resultatliste

5491888c-57bb-4343-a9b7-0873aae631d1
Forfatter: Lirhus, Agnar
5320f737-0467-4637-af50-ceb8ab6a4925
Forfatter: Wallace-Wells, David
a0998781-5211-4d7e-afbc-53c0182ac993
Forfatter: Coupe, Robert
9de7a3f4-b029-49a7-9499-4e8fbc14e61c
Forfatter: Hessen, Dag O.
1441e585-8cd7-4191-835f-e502b84bc774
Forfatter: De Wever, Anuna
8c360aaa-bb03-4a12-838d-b009643fe1da
Forfatter: Ertimo, Laura
8b8c14a0-7ad7-4ec0-aa20-7961f07c1405
Forfatter: Grøtan, Teresa
c2a7102f-fac3-42ed-8e20-a85ba7e3aee1
Forfatter: Mathismoen, Ole
d4cffa40-3fba-4c38-ba9b-67faf952322f
Forfatter: Fergestad, Petter
b9693577-7777-469d-a406-75a0ab48f7cc
Forfatter: Klein, Naomi
21ab8161-6a27-41e1-80ae-8c36f960c071
Forfatter: Casta, Stefan
ffbf0470-84e3-4f32-b7c9-a68562772098
Forfatter: Gore, Al
e05fe867-d953-4a10-8e94-3df16f6c42c4
Forfatter: Lunde, Maja
d21b7f8d-2169-4229-a2db-5629bb184d18
Forfatter: Eira, Inga Ravna
f631ef40-279a-46f8-b828-3ca9bbb707b3
Forfatter: Klafstad, Jørgen
2d68cdb5-5097-44fc-b68d-bb233b726a5f
Forfatter: Fatland, Erika
567ce78c-78a2-4ab4-aa96-799dcee3ef52
Forfatter: Lekang, Katrine
bb5b765f-b303-4872-98e7-7f1574ccd193
Forfatter: Frisch, Ida
841b3b90-f8b1-42c9-8dbc-511d66947284
Forfatter: Mathismoen, Ole
9ef5d47a-b811-4427-85cc-72a12d9cc6da

Søk

Språkvelger