angle-left Velkommen til ny nettstad

Velkommen til ny nettstad

Vi gler oss til å kome i gang med nye tenester med vårt nye biblioteksystem Quria. Velkomne måndag 7.september i Hovudbiblioteket og tysdag 8.september i Eikelandsosen!

Biblioteket er stengt i veke 36 for å få nytt og felles biblioteksystem i Bjørnafjorden. Samstundes får vi ny telefonløysing, printar og publikumsmaskinar. Det nye biblioteksystemet heiter Quria, og er eit system vi har ønskja oss lenge, dette gir oss nye måtar å arbeide på og meir framtidsretta tenester.

Med nytt biblioteksystem, kjem nye utfordringar for oss, og vi er ikkje utlært i bruk av dette. Ber derfor vi om at du har forståing for at nokre tenester tar lengre tid enn vanleg.

 

Kva vil nytt biblioteksystem bety for deg som publikum?

Quria er ein skybasert plattform som er nyutvikla for å støtte moderne bibliotekdrift. Mellom anna betyr dette ein saumlaus samankopling av fleire funksjonar for å gjere biblioteksystemet meir effektivt og brukarvennleg. Skulebiblioteka i Bjørnafjorden kommune blir mykje tettare knytta til folkebiblioteket sine samlingar, dermed kan vi samarbeide mykje betre enn før.

Saman med Quria vil vi bruke verktøyet Arena Nova som nettstadplatform. Arena gir enkle og brukarvennlege funksjonar for deg som publikum. Her vil du etter kvart finne oversikt over arrangement og digitale tilbod i biblioteket, du kan fornye og reservere materiale, lese spennande nyhende og lage lånekort.

 

Purregebyramnesti

Alle som leverer lånt materiale innan 1.oktober på utlånsautomatane, vil sleppe å betale purregebyr. Dette gjeld berre dersom du har uteståande purregbyr, leverer på utlånsautomatane, og ber om sletting av purregebyr i skranken etter at alt er levert inn.

Dersom du har fått erstatningskrav, gjeld ikkje dette amnestiet.

 

Oppdater din kontaktinformasjon

Nytt system betyr at noko informasjon om deg eller ditt barn, ikkje lenger er rett. Vi ber om at du loggar på med lånekortnummer og pin-kode for å endre din informasjon. Dersom du ikkje veit kva ditt kortnummeret er, eller manglar pin, ber vi deg om å møte opp i skranken.

Informasjon biblioteket trenger til både barn og vaksne i nytt system:

  • Namn, fødsels og personnummar, adresse, telefonnummer, e-post og evt namn og kontaktinformasjon på føresette.

Vi vil som standard sende purringar og beskjeder med e-post eller sms, ber derfor alle sjekke at vi har rett e-post eller telefonnummer.

 

Vi gler oss til å kome i gang med nye tenester med vårt nye biblioteksystem Quria.

Velkomne måndag 7.september i Hovudbiblioteket og tysdag 8.september i Eikelandsosen!

Søk

Språkvelger

nb-no sv-se nn-no en-gb