Bestill bokkasser til barnehagen

Bestill bokkasser til barnehagen

Her kan du bestilla bokkasser til barnehagen

 

For å laga til ei bokkasse, treng vi følgjande info:

 

 

Kontaktperson:

Namnet på barnehagen og avdelinga:

Antal barn på avdelinga:

Kva treng de (f.eks. faktabøker, bøker til høgtlesing, biletbøker):

Evt. emne (f.eks. hestar, fotball, kjærleik, kroppen):

Dato de treng kassa (NB Vi treng cirka ei veke på å gjera i stand kassa, så bestill gjerne i god tid):

 

 

Send informasjon til: bibliotek@bjornafjorden.kommune.no


Vi sender ein e-post når bokkassa kan hentast på biblioteket.

 

Lånetida er to månadar, og barnehagen er ansvarleg for å erstatta tapt eller øydelagd materiale.

Søk

Språkvelger